Swedbanks aktieägare

28 september 2012

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Preferensaktier Innehav %
Folksam 39 474 206 69 137 491 9,59
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 54 430 235 30 249 208 7,48
Swedbank Robur fonder
23 800 012 16 071 596 3,52
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 35 413 300 0 3,13
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 18 625 380 14 487 551 2,93
Swedbank AB
33 000 000 0 2,92
AMF- Försäkring och Fonder 30 244 710 0 2,67
JPM CHASE NA 25 381 458 0 2,24
JPM CHASE NA 24 176 196 0 2,14
FSPA Resultatandelsstiftelser
16 200 720 5 471 500 1,91
10 största ägarna 300 746 217 135 417 346 38,53
Totalt 951 149 816 180 855 906 100%
Antal aktieägare     311 436

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se