Swedbanks aktieägare

31 oktober 2012

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Preferensaktier Innehav %
Folksam 34 317 174 66 376 192 8,90
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 54 280 235 30 708 941 7,51
Swedbank Robur fonder
27 913 570 18 975 850 4,14
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 35 413 300 0 3,13
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 18 624 380 14 487 551 2,93
Swedbank AB
33 000 000 0 2,92
AMF- Försäkring och Fonder 30 980 210 0 2,74
JPM CHASE NA 25 381 458 0 2,24
JPM CHASE NA 25 314 755 0 2,24
FSPA Resultatandelsstiftelser
15 549 120 5 465 500 1,86
10 största ägarna 300 774 202 136 016 726 38,59
Totalt 951 149 816 180 855 906 100%
Antal aktieägare     310 543

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se