Swedbanks aktieägare

30 november 2012

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Preferensaktier Innehav %
Folksam 37 989 931 66 376 192 9,22
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 54 295 235 31 537 824 7,58
Swedbank Robur fonder
26 324 471 18 981 101 4,00
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 35 463 300 0 3,13
Swedbank AB
33 000 000 0 2,92
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 18 902 679 14 080 440 2,91
AMF- Försäkring och Fonder 29 325 510 0 2,59
JPM CHASE NA 25 381 458 0 2,24
JPM CHASE NA 24 427 202 0 2,16
FSPA Resultatandelsstiftelser
15 549 120 5 296 593 1,84
10 största ägarna 300 638 906 136 272 150 38,60
Totalt 951 149 816 180 855 906 100%
Antal aktieägare     309 497

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se