Swedbanks aktieägare

30 mars 2012

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier C-aktier Preferensaktier Röster %
Folksam 40 382 811 0 68 932 221 9,41
NTC CANADIAN PENSION FUNDS LENDING 94 054 396 0 0 8,10
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 54 665 106 0 30 321 750 7,32
Swedbank AB
57 168 814 1 500 000 3 415 641 5,35
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 41 385 795 0 0 3,56
Swedbank Robur Fonder
23 514 099 0 16 423 034 3,44
Sparbankstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen
18 030 181 0 13 289 035
2,70
AMF- Försäkring och Fonder 29 862 210 0 0 2,57
JPM CHASE NA 22 284 350 0 1 363 1,92
Nordea Investment Funds 19 311 671 0 2 347 434 1,87
10 största ägarna 400 659 433 1 500 000
134 730 478 46,24
Totalt 966 785 777 1 500 000 192 804 400 100%
Antal aktieägare       321 156

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se