Swedbanks aktieägare

31 maj 2012

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier C-aktier Preferensaktier Innehav %
Folksam 40 777 695 0 68 932 221 9,69
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 54 587 806 0 30 387 350 7,51
Swedbank Robur fonder
25 113 353 0 16 213 734 3,65
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 39 385 795 0 0 3,48
Swedbank AB
33 000 000 0 0 2,92
AMF- Försäkring och Fonder 32 941 210 0 0 2,91
Sparbankstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 18 091 981 0 13 354 035 2,78
JPM CHASE NA 24 958 781 0 0 2,20
JPM CHASE NA 23 270 608 0 577
2,06
FSPA Resultatandelsstiftelser
15 678 720 0 5 478 200 1,87
10 största ägarna 307 805 949 0 134 366 117 39,06
Totalt 942 616 963 0 189 388 759 100%
Antal aktieägare       318 962

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se