Swedbanks aktieägare

30 juni 2012

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Preferensaktier Innehav %
Folksam 40 621 623 68 932 221 9,69
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 54 627 806 30 297 350 7,51
Swedbank Robur fonder
24 451 870 16 159 516 3,65
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 37 013 300 0 3,48
Swedbank AB
33 000 000 0 2,92
AMF- Försäkring och Fonder 31 751 710 0 2,91
Sparbankstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 17 496 080 13 949 936 2,78
JPM CHASE NA 24 854 564 0 2,2
JPM CHASE NA 23 786 466 577
2,06
FSPA Resultatandelsstiftelser
15 608 635 5 478 200 1,87
10 största ägarna 303 212 054 134 817 800 39,07
Totalt 942 616 963 189 388 759 100%
Antal aktieägare     318 962

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se