Swedbanks aktieägare

31 juli 2012

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Preferensaktier Innehav %
Folksam 39 629 854 68 932 221 9,59
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 54 645 806 30 297 350 7,50
Swedbank Robur fonder
23 920 960 16 018 017 3,53
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 36 013 300 0 3,18
Swedbank AB
33 000 000 0 2,92
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 18 204 680 14 449 376 2,88
AMF- Försäkring och Fonder 31 449 710 0 2,78
JPM CHASE NA 25 238 167 0 2,23
JPM CHASE NA 23 363 053 0 2,06
FSPA Resultatandelsstiftelser
16 200 720 5 478 200 1,92
10 största ägarna 301 666 250 135 175 741 38,59
Totalt 942 616 963 189 388 759 100%
Antal aktieägare     315 348

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se