Swedbanks aktieägare

31 januari 2012

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier C-aktier Preferensaktier Röster %
Folksam 41 038 142 0 68 932 221 9,47
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 54 665 106 0 30 317 350 7,32
Swedbank AB
57 168 814 1 500 000 3 415 641 5,35
Swedbank Robur Fonder
30 325 787 0 16 777 933 4,06
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 42 385 795 0 0 3,65
AMF- Försäkring och Fonder
33 415 710 0 0 2,88
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 18 035 181 0 13 289 035 2,70
Nordea Investment Funds 25 672 624 0 2 657 136 2,44
JPM CHASE NA 23 693 442 0 6 786
2,04
JPM CHASE NA
21 930 261 0 0 1,89
10 största ägarna 348 330 862 1 500 000
135 396 102 41,79
Totalt 965 190 117 1 500 000 194 400 060 100%
Antal aktieägare       322 767

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se