Swedbanks aktieägare

29 februari 2012

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier C-aktier Preferensaktier Röster %
Folksam 41 721 222 0 68 932 221 9,53
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 54 665 106 0 30 317 350 7,32
Swedbank AB
57 168 814 1 500 000 4 300 431 5,42
Swedbank Robur Fonder
29 394 115 0 16 769 857
3,98
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 42 385 795 0 0 3,65
AMF- Försäkring och Fonder
32 965 710 0 0 2,84
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 18 034 181 0 13 289 035 2,70
Nordea Investment Funds 27 456 013 0 2 656 095 2,59
JPM CHASE NA 22 537 185 0 0 1,94
JPM CHASE NA
21 946 317 0 6 786 1,89
10 största ägarna 348 274 458 1 500 000
136 271 775 41,86
Totalt 965 190 117 1 500 000 194 400 060 100%
Antal aktieägare       321 398

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se