Swedbanks aktieägare

28 december 2012

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Preferensaktier Innehav %
Folksam 37 956 346 66 376 192 9,22
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 54 297 625 31 507 824 7,58
Swedbank Robur fonder
26 375 227 18 596 350 3,97
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 35 463 300 0 3,13
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 18 907 995 14 257 255 2,93
Swedbank AB
33 000 000 0 2,92
AMF- Försäkring och Fonder 28 717 210 0 2,54
JPM CHASE NA 24 798 097 0 2,19
JPM CHASE NA 24 407 682 0 2,16
FSPA Resultatandelsstiftelser
15 349 120 5 478 200 1,84
10 största ägarna 299 272 602 136 215 821 38,47
Totalt 951 149 816 180 855 906 100%
Antal aktieägare     308 054

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se