Swedbanks aktieägare

31 augusti 2012

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Preferensaktier Innehav %
Folksam 39 679 476 68 932 221 9,59
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 54 645 806 30 296 350 7,50
Swedbank Robur fonder
24 451 870 16 159 516 3,52
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 35 713 300 0 3,16
Swedbank AB
33 000 000 568 911
2,97
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 18 625 380 14 490 051 2,93
AMF- Försäkring och Fonder 31 199 710 0 2,76
JPM CHASE NA 25 381 458 0 2,24
JPM CHASE NA 24 038 270 0 2,12
FSPA Resultatandelsstiftelser
16 200 720 5 464 600 1,91
10 största ägarna 302 339 140 135 760 899 38,70
Totalt 942 616 963 189 388 759 100%
Antal aktieägare     313 344

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se