Swedbanks aktieägare

30 april 2012

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier C-aktier Preferensaktier Innehav %
Folksam 40 553 148 0 68 932 221 9,43
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 54 818 806 0 30 545 350 7,35
Swedbank AB
57 168 814 1 500 000 3 415 641 5,35
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 40 785 795 0 0 3,51
Swedbank Robur Fonder
24 283 202 0 16 231 034
3,49
AMF- Försäkring och Fonder 32 466 210 0 0 2,80
Sparbankstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 18 086 981 0 13 349 035 2,71
JPM CHASE NA 22 345 732 0 577 1,92
JPM CHASE NA 21 657 185 0 0 1,87
Nordea Investment Funds 18 186 081 0 2 655 123 1,79
10 största ägarna 330 351 954 1 500 000
135 128 981 40,22
Totalt 966 785 777 1 500 000 192 804 400 100%
Antal aktieägare       320 535

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se