Swedbanks aktieägare

30 september 2011

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier C-aktier Preferensaktier Röster %
Folksam 41 459 338 0 68 521 311 9,47
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 53 864 606 0 30 134 350 7,23
Swedbank AB
57 168 814 1 500 000 3 415 641 5,35
Swedbank Robur Fonder
29 971 804 0 16 773 765 4,03
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 41 365 795 0 0 3,56
AMF- Försäkring och Fonder 31 550 000 0 0 2,72
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 17 805 283 0 12 893 035 2,64
JPM CHASE NA 22 654 699 0 6 786
1,95
FSPA Resultatandelsstiftelser 15 541 483 0 5 478 200 1,81
Handelsbanken fonder 18 663 117 0 456 109
1,65
10 största ägarna 330 044 939 1 500 000
137 679 197 40,41
Totalt 965 190 117 1 500 000 194 400 060 100%
Antal aktieägare       327 664

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se