Swedbanks aktieägare

31 oktober 2011

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier C-aktier Preferensaktier Röster %
Folksam 41 501 229 0 68 521 311 9,48
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 54 705 106 0 30 317 350 7,32
Swedbank AB
57 168 814 1 500 000 3 415 641 5,35
Swedbank Robur Fonder
30 032 692 0 16 773 765 4,03
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 44 365 795 0 0 3,82
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 18 160 618 0 13 192 035 2,70
AMF- Försäkring och Fonder 30 900 000 0 0 2,66
JPM CHASE NA 23 030 430 0 6 786
1,98
FSPA Resultatandelsstiftelser 15 234 546 0 5 478 200 1,78
JPM CHASE NA
19 487 346 0 0 1,68
10 största ägarna 334 586 576 1 500 000
137 705 088 40,81
Totalt 965 190 117 1 500 000 194 400 060 100%
Antal aktieägare       326 227

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se