Swedbanks aktieägare

31 november 2011

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier C-aktier Preferensaktier Röster %
Folksam 41 007 165 0 68 723 021 9,45
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 55 005 106 0 30 317 350 7,35
Swedbank AB
57 168 814 1 500 000 3 415 641 5,35
Swedbank Robur Fonder
29 994 846 0 16 777 933 4,03
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 44 365 795 0 0 3,82
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 18 056 681 0 13 289 035 2,70
AMF- Försäkring och Fonder 30 700 000 0 0 2,64
JPM CHASE NA 23 737 829 0 6 786
2,05
JPM CHASE NA
21 030 002 0 0 1,81
FSPA Resultatandelsstiftelser 14 517 646 0 5 478 200 1,72
10 största ägarna 335 583 884 1 500 000
138 007 966 40,92
Totalt 965 190 117 1 500 000 194 400 060 100%
Antal aktieägare       325 467

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se