Ägarstruktur

31 mars 2011

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Preferensaktier Röster %
Folksam 40 759 240 68 521 311 9,42
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker 55 242 405 30 391 742 7,38
NTC CANADIAN PENSION FUNDS LENDING 67 019 260 570 000 5,83
Swedbank Robur Fonder
32 362 701 17 192 283 4,27
SSB CL OMNIBUS AC OM03 (O PCT), PENSION FUND 47 342 884 2 734 4,08
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 40 865 795 0 3,52
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 33 356 271 15 654
2,88
AMF- Försäkring och Fonder
28 575 000 0 2,46
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 15 432 783 9 549 535 2,15
FSPA Resultatandelsstiftelser 16 488 720 5 478 200 1,89
10 största ägarna 377 445 059 131 716 459 43,91%
Totalt 952 325 992 207 264 185 100%
Antal aktieägare     331 730

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.