Swedbanks aktieägare

31 maj 2011

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Preferensaktier Röster %
Folksam 41 157 287 68 521 311 9,45
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker 55 027 978 30 975 060 7,41
Swedbank Robur Fonder
32 547 068 16 704 448 4,24
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 40 865 795 0 3,52
UBS AG LND IPB SEGREGATED CLIENT A
27 332 636 0 2,35
AMF- Försäkring och Fonder 26 886 692 0 2,32
JPM CHASE NA
25 356 261 0 2,18
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 15 482 783 9 549 535 2,15
Handelsbanken fonder 20 083 134 443 526
1,77
FSPA Resultatandelsstiftelser 14 876 759 5 478 200 1,75
10 största ägarna 299 616 393 131 672 080 37,15
Totalt 952 325 992 207 264 185 100%
Antal aktieägare     331 346

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.