Swedbanks aktieägare

30 juni 2011

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier C-aktier Preferensaktier Röster %
Folksam 41 133 977 0 68 521 311 9,44
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker 55 069 576 0 31 025 060 7,41
Swedbank Robur Fonder
32 641 254 0 16 778 862 4,26
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 41 365 795 0 0 3,56
SWEDBANK AB 29 708 612 1 500 000 2 045 317 2,86
AMF- Försäkring och Fonder 27 375 000 0 0 2,36
UBS AG LND IPB SEGREGATED CLIENT A 25 259 266 0 0 2,18
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 15 482 783 0 9 658 035 2,17
JPM CHASE NA
22 152 977 0 0 1,91
FSPA Resultatandelsstiftelser 15 298 367 0 5 478 200 1,79
10 största ägarna 305 487 607 1 500 000
133 506 785 37,94
Totalt 952 325 992 1 500 000 207 264 185 100%
Antal aktieägare       330 243

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.