Swedbanks aktieägare

29 juli 2011

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier C-aktier Preferensaktier Röster %
Folksam 41 089 806 0 68 521 311 9,44
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker 55 070 576 0 31 045 060 7,42
Swedbank Robur Fonder
30 384 489 0 16 778 862 4,06
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 41 365 795 0 0 3,56
SWEDBANK AB 31 739 312 1 500 000 2 110 463 3,04
AMF- Försäkring och Fonder 29 500 000 0 0 2,54
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 15 482 783 0 9 658 035 2,17
JPM CHASE NA
22 894 497 0 0 1,97
FSPA Resultatandelsstiftelser 15 887 597 0 5 478 200 1,84
Handelsbanken fonder 19 767 287 0 455 721 1,74
10 största ägarna 303 182 142 1 500 000
134 047 652 37,79
Totalt 952 325 992 1 500 000 207 264 185 100%
Antal aktieägare       329 190

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.