Ägarstruktur

31 January 2011

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Preferensaktier Röster %
Folksam 40 367 139 68 521 311 9,39
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker 55 168 290 30 291 742 7,37
Swedbank Robur Fonder
32 843 737 17 231 767 4,32
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 36 865 795 0 3,18
CEVIAN CAPITAL II MASTER FUND L P 34 226 565 35 000 2,95
AMF- Försäkring och Fonder
25 075 000 0 2,16
JPM CHASE NA 25 030 519 0 2,16
Sparbanks-Gruppen - Stiftelser - Ej medlemmar 15 433 783 9 544 535 2,15
FSPA Resultatandelsstiftelser 16 488 720 5 478 200 1,89
Nordea Investment Funds 17 670 389 3 795 048 1,85
10 största ägarna 299 169 937 134 897 603 37,43%
Totalt 952 323 439 207 266 738 100%
Antal aktieägare     332 811

2010-08-23 Cevian Capital offentliggjorde att de kontrollerar 4,64 % av aktierna i Swedbank AB genom Cevian Capital II (och associerade fonder) och en långsiktig överenskommelse med en medinvesterare (den amerikanske investeraren Carl Ichan).

2010-08-30 Sparbanks-Gruppen offentliggjorde att de kontrollerar 7,8 % av aktierna i Swedbank AB. Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.