Ägarstruktur

28 februari 2011

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Preferensaktier Röster %
Folksam 40 773 640 68 521 311 9,43
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker 55 168 290 30 291 742 7,37
Swedbank Robur Fonder
33 010 506 17 238 905 4,33
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 36 865 795 0 3,18
CEVIAN CAPITAL II MASTER FUND L P 34 226 565 35 000 2,95
AMF- Försäkring och Fonder
25 625 000 0 2,21
JPM CHASE NA 25 431 439 0 2,19
Sparbanks-Gruppen - Stiftelser - Ej medlemmar 15 447 783 9 549 535 2,16
FSPA Resultatandelsstiftelser 16 212 018 5 468 100 1,87
CBLDN-LIVFORSAKRINGSAB SKANDIA (PUBL) 13 643 758 6 267 371 1,72
10 största ägarna 296 404 794 137 366 964 37,41%
Totalt 952 323 439 207 266 738 100%
Antal aktieägare     333 062

2010-08-23 Cevian Capital offentliggjorde att de kontrollerar 4,64 % av aktierna i Swedbank AB genom Cevian Capital II (och associerade fonder) och en långsiktig överenskommelse med en medinvesterare (den amerikanske investeraren Carl Ichan).

2010-08-30 Sparbanks-Gruppen offentliggjorde att de kontrollerar 7,8 % av aktierna i Swedbank AB. Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.