Swedbanks aktieägare

30 december 2011

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier C-aktier Preferensaktier Röster %
Folksam 40 988 246 0 68 844 821 9,46
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 54 965 106 0 30 317 350 7,35
Swedbank AB
57 168 814 1 500 000 3 415 641 5,35
Swedbank Robur Fonder
30 513 542 0 16 777 933 4,07
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 42 385 795 0 0 3,65
AMF- Försäkring och Fonder
31 800 000 0 0 2,74
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 18 035 181 0 13 289 035 2,70
Nordea Investment Funds 22 289 140 0 2 658 172 2,15
JPM CHASE NA 23 894 281 0 6 786
2,06
JPM CHASE NA
21 990 346 0 0 1,89
10 största ägarna 344 030 451 1 500 000
135 309 738 41,41
Totalt 965 190 117 1 500 000 194 400 060 100%
Antal aktieägare       324 051

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se