Swedbanks aktieägare

31 augusti 2011

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier C-aktier Preferensaktier Röster %
Folksam 41 086 251 0 68 521 311 9,44
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 53 436 103 0 30 114 552 7,20
SWEDBANK AB
47 272 001 1 500 000 3 260 147 4,48
Swedbank Robur Fonder
30 733 513 0 16 777 308 4,09
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 41 365 795 0 0 3,56
AMF- Försäkring och Fonder 32 175 000 0 0 2,77
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 18 482 783 0 12 058 035 2,63
FSPA Resultatandelsstiftelser 15 307 787 0 5 478 200 1,79
JPM CHASE NA
20 233 037 0 3 408 1,74
Handelsbanken fonder 18 968 468 0 458 109 1,67
10 största ägarna 319 060 738 1 500 000
136 669 070 39,38
Totalt 952 325 992 1 500 000 207 264 185 100%
Antal aktieägare       326 451

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Sparbanks-Gruppen har meddelat att den kontrollerar 8.04 % av aktierna i Swedbank AB. Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se