Ägarstruktur

29 april 2011

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Preferensaktier Röster %
Folksam 40 998 633 68 521 311 9,44
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker 55 373 883 30 680 374 7,42
Swedbank Robur Fonder
32 530 173 16 724 222 4,25
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 40 865 795 0 3,52
UBS AG LND IPB SEGREGATED CLIENT A
34 622 169 0 2,99
JPM CHASE NA 28 077 137 0 2,42
AMF- Försäkring och Fonder
28 061 692 0 2,42
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 15 432 783 9 549 535 2,15
FSPA Resultatandelsstiftelser 15 183 184 5 478 200 1,78
Handelsbanken fonder 19 027 083 437 970 1,68
10 största ägarna 310 172 532 131 391 612 38,08
Totalt 952 325 992 207 264 185 100%
Antal aktieägare     331 433

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.