Ägarstruktur

31 oktober 2010

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Preferensaktier Röster %
Folksam - KPA - Förenade Liv 39 500 685 68 334 168 9,30
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker 55 478 891 30 370 237 7,40
Swedbank Robur Fonder
33 230 504 17 029 920 4,33
AB SVENSK EXPORTKREDIT 30 360 000 7 920 000 3,30
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 34 345 795 0 3,05
CEVIAN CAPITAL II MASTER FUND L P 34 226 565 35 000 2,95
AMF- Försäkring och Fonder
27 014 338 0 2,33
Sparbanks-Gruppen - Stiftelser - Ej medlemmar 17 845 142
8 981 876 2,31
CBLDN-LIVFÖRSÄRKINGS AB SKANDIA (PUBL) 15 902 704 6 267 371 1,91
FSPA Resultatandelsstiftelser 16 764 720 5 392 511 1,91
Totalt 304 669 344 117 031 083 38,79%
Antal aktieägare     334 735

2010-08-23 Cevian Capital offentliggjorde att de kontrollerar 4,64 % av aktierna i Swedbank AB genom Cevian Capital II (och associerade fonder) och en långsiktig överenskommelse med en medinvesterare (den amerikanske investeraren Carl Ichan).

2010-08-30 Sparbanks-Gruppen offentliggjorde att de kontrollerar 7,8 % av aktierna i Swedbank AB. Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.