Ägarstruktur

30 november 2010

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Preferensaktier Röster %
Folksam - KPA - Förenade Liv 39 508 862 68 334 168 9,30
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker 55 678 891 30 370 237 7,42
Swedbank Robur Fonder
33 274 535 17 065 465 4,3
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 34 345 795 0 3,13
CEVIAN CAPITAL II MASTER FUND L P 34 226 565 35 000 2,95
Sparbanks-Gruppen - Stiftelser - Ej medlemmar
17 345 142 8 491 876
2,31
AMF- Försäkring och Fonder 26 324 338 0 2,27
Nordea Investment Funds
19 721 502 3 786 153 2,03
FSPA Resultatandelsstiftelser 16 614 720 5 478 200 1,91
JPM CHASE NA 21 945 188 0 1,89
Totalt 300 985 538 134 552 099 37,56%
Antal aktieägare     334 962

2010-08-23 Cevian Capital offentliggjorde att de kontrollerar 4,64 % av aktierna i Swedbank AB genom Cevian Capital II (och associerade fonder) och en långsiktig överenskommelse med en medinvesterare (den amerikanske investeraren Carl Ichan).

2010-08-30 Sparbanks-Gruppen offentliggjorde att de kontrollerar 7,8 % av aktierna i Swedbank AB. Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.