Ägarstruktur

30 december 2010

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Preferensaktier Röster %
Folksam - KPA - Förenade Liv 39 508 862 68 334 168 9,30
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker 55 336 700 30 391 742 7,39
Swedbank Robur Fonder
33 359 620 17 113 502 4,35
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 36 345 795 0 3,13
CEVIAN CAPITAL II MASTER FUND L P 34 226 565 35 000 2,95
AMF- Försäkring och Fonder
27 100 000 0 2,34
Sparbanks-Gruppen - Stiftelser - Ej medlemmar
17 345 142 9 491 876
2,31
JPM CHASE NA 23 064 371 0 1,99
Nordea Investment Funds
19 169 261 3 803 321 1,98
FSPA Resultatandelsstiftelser 16 488 720 5 478 200 1,89
10 största ägarna 301 945 036 134 647 809 37,65%
Totalt 952 323 439 207 266 738 100%
Antal aktieägare     333 145

2010-08-23 Cevian Capital offentliggjorde att de kontrollerar 4,64 % av aktierna i Swedbank AB genom Cevian Capital II (och associerade fonder) och en långsiktig överenskommelse med en medinvesterare (den amerikanske investeraren Carl Ichan).

2010-08-30 Sparbanks-Gruppen offentliggjorde att de kontrollerar 7,8 % av aktierna i Swedbank AB. Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.