Ägarstruktur

31 augusti 2010

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Preferensaktier Röster %
Folksam - KPA - Förenade Liv 39 887 735 68 334 168 9,33
Fristående Sparbanker 52 438 932 27 678 077 6,91
Swedbank Robur Fonder
33 276 494 16 032 222 4,25
AB SVENSK EXPORTKREDIT 30 360 000 7 920 000 3,30
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 34 345 795 0 2,96
CEVIAN CAPITAL II MASTER FUND L P 34 226 565 35 000 2,95
AMF- Försäkring och Fonder
34 008 346 0 2,93
Sparbanksstiftelser 21 370 756 9 368 689 2,65
CBLDN-LIVFÖRSÄRKINGS AB SKANDIA (PUBL) 18 940 261 6 267 371 2,17
FSPA Resultatandelsstiftelser 16 889 720 5 408 011 1,92
Totalt 315 744 604 141 074 538 38,38%
Antal aktieägare     338 055

2010-08-23 Cevian Capital offentliggjorde att de kontrollerar 4,64 % av aktierna i Swedbank AB genom Cevian Capital II (och associerade fonder) och en långsiktig överenskommelse med en medinvesterare (den amerikanske investeraren Carl Ichan).

2010-08-30 Sparbanks-Gruppen offentliggjorde att de kontrollerar 7,8 % av aktierna i Swedbank AB. Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.