Hoppa till textinnehållet

Viktiga årtal

Two women out skiing.

Viktiga händelser

1810
Den sparbank som blir förebild för de svenska sparbankerna, Sparbanken i Ruthwell, Skottland, bildas.
1818 Under en debatt i riksdagen i fattigvårdsfrågan föreslår garvaren Johan Westin bildandet av sparbanker.
1819 Carl David Skogman utger på regeringens uppdrag skriften Underrättelser om så kallade Besparings Banker.
1820 Den första sparbanken bildas i Göteborg.
1875 En kunglig förordning angående sparbanker antas av riksdagen.
1892 Den första lagen om sparbanker antas av riksdagen. Sparbankernas kännetecken är det sparfrämjande syftet, frånvaron av enskilt vinstintresse, den demokratiska uppbyggnaden och den lokala förankringen.
1900 Svenska sparbanksföreningen, en av landets första branschorganisationer, bildas.
1915 Den första jordbrukskassan grundas i Västerhaninge.
1923 En ny sparbankslag slår fast sparbankernas sparfrämjande uppgift.
1924 Vid internationella sparbankskongressen i Milano beslutas att fira Sparsamhetens dag den 31 oktober varje år.
1925 Ett framtidsprogram för den sparfrämjande verksamheten presenteras.
1926 Lyckoslanten utkommer med sitt första nummer
1927 Den första sparbanksaffischen produceras.
1935 Sparbankernas Obligationskassa bildades för att hjälpa sparbankerna med obligationshanteringen.
1940 Spabankseken får sin slutliga form.
1941 Sparbankerna beslutar om gemensam annonsering och annonser i rikspress. Reklamen undertecknas med Sveriges sparbanker.
1942 Sparbankernas Bank bildas som centralbank för sparbankerna.
1955 En ny sparbankslag ger sparbankerna vissa ökade möjligheter.
Sparbankernas Bank bildar Sparbankernas Intecknings AB (Spintab).
1956 Ny jordbrukskasselag ger jordbrukskassorna nya möjligheter.
1958 Jordbrukets Bank bildas som centralbank för jordbrukskassorna.
1960 Sparbankerna inleder samarbete med försäkringsbolaget RKA. Sparbankernas Datacentral AB (Spadab) bildas. Kommunkredit AB bildas.
1964 Sparbanksinstitutet Skepparholmen tas i bruk.
1966 Sparbankernas inleder samarbete med Folksam. Svenska Sparbankernas Fastighetsbyrå (Spafab) bildas.
1967 Stiftelsen Sparinvest bildas. Sparinvest är den första av sparbankernas aktiefonder. Den första uttagsautomaten offline installeras i Uppsala sparbank.
1969 Jordbrukskassor och sparbanker jämställs med övriga banker och kan konkurrera på lika villkor.
1974 Jordbrukskassan byter namn till Föreningsbanken.
1977 Sparbankerna inviger den första uttagsautomaten Minuten online. Sparbankskort AB bildas.
1985 Fristående Sparbankers Riksförbund (FSR) bildas.
1990 Holdingbolaget Sparbanksgruppen AB bildas.
1992 Föreningsbanken AB bildas.
1992 Sparbanken Sverige AB bildas.
1994 Föreningsbanksaktien noteras på Stockholms Fondbörs.
1995 Sparbanken Sverigeaktien noteras på Stockholms Fondbörs.
1997 Styrelserna i Föreningsbanken och Sparbanken Sverige föreslår ett samgående mellan de båda bankerna.
2001 Styrelserna i FöreningsSparbanken och SEB föreslår ett samgående mellan de båda bankerna till SEB Swedbank.
2005

Planerna på ett sammangående mellan FöreningsSparbanken och SEB avbryts.

FöreningsSparbanken har 98% av aktierna i Hansabank. Resterande aktierna köps in eller inlöses.

2006

Årsstämman antar förslaget att ändra bankens namn till Swedbank.

Bankens namn ändras till Swedbank.

2007 Swedbank förvärvar TAS-Kommerzbank ("TAS") i Ukraina.
2008 Hansabanks namnbyte till Swedbank påbörjas i de tre baltiska länderna.
2013 Swedbank avvecklar verksamheten i Ryssland och dotterbolaget i Ukraina säljs.
2020 Det är 200 år sedan den första sparbanken öppnade.