Genom Swedbanks omkring 168 kontor, per den 28 januari 2020, och sparbankernas 241 kontor erbjuder vi våra kunder ett komplett utbud av finansiella tjänster och produkter. Kontorsnätet kompletteras med kontantservice via ett stort antal butiker.