Hoppa till textinnehållet

Internationell närvaro

Internationellt representeras Stora företag & Institutioner av egna filialer i Oslo, New York, Helsingfors och Shanghai, genom samarbeten och allianser med banker i Norden och Östersjöregionen samt med representantkontor i Johannesburg.