Som företagskund kan du bland annat få hjälp med hantering av ägar- och riskkapitalfrågor, samt låneinstrument utanför balansräkningen.

Inom finansiering har Stora företag & Institutioner specialister på ett antal områden oavsett om det gäller att finansiera och hantera stora krediter eller större lån via kapitalmarknaden.

Värdepappershandeln omfattar rådgivning och handel i finansiella instrument inom valuta-, ränte- och penningmarknaden.

För ägare, styrelser och företagsledningar erbjuds genom Corporate Finance rådgivning avseende ägarfrågor, aktiemarknadsfrågor och riskkapitalanskaffning.

Stora företag & Institutioners enhet för depåhantering, Securities Services, är en av Sveriges ledande depåtjänster. Inom Securities Services hanteras alla typer av värdepapper på marknaden. I kundbasen finns mer än 100 institutioner.

För en institutionell investerare erbjuder Stora företag & Institutioner konkurrenskraftig handel i alla intressanta värdepapper och tillgångsslag samt kvalificerad analys och rådgivning. Inom analysfunktionen framställs kontinuerligt analyser av nordiska bolag.

Produkter och Tjänster