Till koncernfunktioner hör CFO Office, CEO Office, CVM, Digital banking, Group Strategy, Group HR, Group IT, Group Risk och Group Compliance.
I koncernfunktionernas uppgifter ingår att tillvarata skalfördelar inom bankens affärsverksamhet. Koncernfunktionerna ska också ta fram koncernövergripande riktlinjer och processer samt sammanställa analyser och lämna information till vd och styrelse. Även koncernledningen och internrevision ingår i Koncernfunktioner.