Baltisk bankverksamhet har omkring 3,25 miljoner privatkunder och cirka 278 000 företagskunder och erbjuder sina tjänster genom ett omfattande kontorsnät med 82 kontor och genom sin telefon- och internetbank. Swedbank har ledande positioner inom flera av de viktigaste marknadssegmenten på de baltiska marknaderna, med den största marknadsandelen i Estland.