Baltisk bankverksamhet hade 23 oktober 2019 cirka 3,3 miljoner privatkunder och cirka 284 000 företagskunder och erbjuder sina tjänster genom ett omfattande kontorsnät med 123 kontor och genom sin telefon- och internetbank. Swedbank har ledande positioner inom flera av de viktigaste marknadssegmenten på de baltiska marknaderna, med den största marknadsandelen i Estland.