Hoppa till textinnehållet

Mega-fonder

Swedbanks MEGA-fonder vänder sig i första hand till dig som vill placera ett stort kapital som privatperson. Fonderna passar också för företag, institutioner, organisationer, stift och församlingar. En MEGA-fond kan placera i såväl räntebärande värdepapper som i aktier. Om ditt första köp är på minst 1 000 000 kronor betalar du ingen köpavgift. Köper du för ett lägre belopp är köpavgiften två procent. När du i fortsättningen köper andelar betalar du ingen köpavgift om ditt innehav, med avdrag för köp och försäljningar, överstiger 1 000 000 kronor. Om ditt innehav understiger 1 000 000 kronor är köpavgiften två procent.