Hoppa till textinnehållet

Våra fonder

Grunden i vårt investeringsarbete är förvaltning baserad på både fundamental och systematisk analys. Vi erbjuder allt från nischade, aktivt förvaltade produkter till prisvärda passivt förvaltade fonder baserade på systematisk analys.

Fondlista

Våra fonder placerar i aktier, räntebärande värdepapper eller i andra fonder och tillgångsslag. Vi erbjuder drygt 80 fonder så kombinationsmöjligheterna är nästan oändliga. Se våra fonder och kurser och kolla in vår Fondlista.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Du hittar faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser under respektive fond här i fondlistan eller hos din återförsäljare.

Fondispiration i Aktiellt

Aktiellt är webbtidningen där du hittar artiklar, bloggar och inspiration för både aktier och fonder.

Picto: lampa