Vi integrerar hållbarhet

Vi tror på att investera i bolag som hanterar sina hållbarhetsrisker och som utifrån globala trender skapar affärsmöjligheter. Förvaltarna bedömer företagens hållbarhetsarbete tillsammans med våra hållbarhetsspecialister. Så integrerar vi hållbarhetsfrågor

Vi påverkar företag

Vi arbetar för att företagen ska minimera sina risker och om möjligt utveckla sin affär utifrån hållbarhetsaspekter. Vi påverkar företag över hela världen - själva och i samarbete med andra. Som stor ägare i många svenska företag för vi dialog med företagens styrelse och ledning, deltar på bolagsstämmor och medverkar i flera valberedningar.
Påverkan och ägararbete

Vi exkluderar företag

Vi avstår investeringar i företag som tillverkar klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen eller kärnvapen. Vi utesluter också företag som producerar kol till över 30 procent av sin omsättning och producenter av pornografiskt material.
Exkludering av företag