I Swedbank som

Koncernkreditchef

Utbildning

Civilekonom

Arbetslivserfarenhet

  • 2012-01-01 – Koncernkreditchef
  • 2011 – 2012 Koncernkreditchef (tillförordnad)
  • 2011 – 2012 Chef för Group Credit Portfolio Management
  • 2009 – 2012 Chef för FR&R East (Baltikum, Ukraina och Ryssland)
  • 2008 – Kredit- och riskchef för Ryssland
  • 2006 – 2007 Chef för Group Credit Risk Control inkl. Basel II
  • 2002 – 2005 Regional regionkreditchef Swedbank Västra regionen
  • 1990 – 2002 Diverse olika chefspositioner såsom kreditchef, företagschef
  • 1985 – 1989 Skatteinspektör och revisor, svenska Skattemyndigheten

Bild för nedladdning

Ladda ner bild på Lars-Erik Danielsson