I Swedbank som

Chef för Group Savings

Utbildning

Civilekonom

Arbetslivserfarenhet

  • 2019 - Chef för Group Savings
  • 2015 - 2018 Chief Operating Officer (COO) Wholesale, Wealth Management Nordea
  • 2012 - 2015 Head of Strategy, Support and Control, Wealth Management Nordea
  • 2007 - 2012 Head of Capital Analysis & Development, Group Capital Nordea
  • 1990 - 2007 Flertal chefsposter inom Group Risk Modelling, Group Treasury, Group Credit, Group Finance Nordea

Eget och närståendes aktieinnehav i Swedbank

Registrerad insynshandel hos Finansinspektionen