I Swedbank som

Chef för HR & Infrastructure

Utbildning

Ekonom

Arbetslivserfarenhet

  • 2020 - Chef för HR & Infrastructure, Swedbank
  • 2017 - 2019 Chef HR, Swedbank 
  • 2016 - 2004 Personaldirektör, IBM Svenska AB
  • 2004 - 1984 Olika ledningsbefattningar inom IBM Svenska AB

Bild för nedladdning

Ladda ner bild på Carina Strand