I Swedbank som

Finansdirektör

Utbildning

Civilekonom

Arbetslivserfarenhet

 • 1 oktober 2019 - Finansdirektör, Swedbank
 • 28 mars 2019 - 30 september 2019 Tillförordnad VD och koncernchef, Swedbank
 • 2016 - 2019 Koncernfinanschef, Swedbank
 • 2013 - 2016 Riskchef, Swedbank Treasury and Large Corporates & Institutions, Swedbank
 • 2011 - 2013 Chef Marknadsrisk samt Kapital och Kreditmodellering, Swedbank
 • 2010 - 2011 Riskkontrollchef, Swedbank
 • 2009 - 2010 Koncernfinanschef CFO, Carnegie Investment Bank
 • 2008 - 2009 Koncernriskchef CRO, Carnegie Investment Bank
 • 2004 - 2008 Riskkontrollchef, Swedbank
 • 1999 - 2004 Riskkontrollchef - finansiell risk, och projektledare Economic Capital och Basel II projekt, Swedbank
 • 1992 - 1998 Ledande roller inom Treasury och Markets Handelsbanken

Bild för nedladdning

Ladda ner bild på Anders Karlsson