Hoppa till textinnehållet

Koncernledning

Jens Henriksson

Jens Henriksson

VD och koncernchef. Född 1967. Anställd 1 oktober 2019.

Läs mer

Anders Karlsson

Anders Karlsson

Koncernfinanschef. Född 1966. Civilekonom. Anställd 1999 - 2008, och sedan 2010.

Läs mer

Mikael Björknert

Mikael Björknert

Chef för Svensk bankverksamhet. Född 1966. Civilekonom. Anställd sedan 2010.

Läs mer

Lars-Erik Danielsson

Koncernkreditchef. Född 1962. Studier i ekonomi. Anställd sedan 1990.

Läs mer

Gunilla Domeij Hallros

Gunilla Domeij Hallros

Tillförordnad koncernriskchef. Född 1961. Ekonom. Anställd sedan 2010.

Läs mer

Anders Ekedahl

Anders Ekedahl

Chef för Anti-Financial Crime. Född 1960. Civilekonom. Anställd sedan 1987.

Läs mer

Erik Ljungberg

Erik Ljungberg

Kommunikationsdirektör. Född 1971. Civilekonom. Anställd juli 2020.

Läs mer

Stefan Frisk

Stefan Frisk

Tillförordnad chefsjurist och chef för Group Legal. Född 1959. Jur.kand.
Anställd sedan 1988.

Läs mer

Kerstin Winlöf

Kerstin Winlöf

Chef för Group Financial Products & Advice

Född 1966. Civilekonom. Anställd sedan 2019.

Läs mer

Ola Laurin

Ola Laurin

Chef för Stora företag och institutioner. Född 1971. Civilekonom. Anställd sedan 2000.
Läs mer

Jon Lidefelt

Jon Lidefelt

Tillförordnad chef för Baltisk bankverksamhet. Född 1973. Civilingenjör. Anställd sedan 2013.

Läs mer

Lotta Lovén

CIO och chef för Digital Banking & IT. Född 1967. Marknadsekonom. Anställd 1986-1999, och sedan 2004.

Läs mer

Carina Strand

Carina Strand

Chef för HR & Infrastructure. Född 1964. Anställd sedan 2017.

Läs mer

Foto: Ingrid Harbro

Ingrid Harbo

Chef för Group Compliance. Född 1959. Jur.kand. Anställd sedan 2011.

Läs mer