Hoppa till textinnehållet

Styrelsens oberoende

Bankens styrelse uppfyller Kodens krav på oberoende ledamöter. Samtliga ledamöter, förutom Bo Johansson, anses oberoende i förhållande till banken, bankledningen och bankens större aktieägare.