Hoppa till textinnehållet

Styrelsens oberoende

Bankens styrelse uppfyller Kodens krav på oberoende ledamöter. Samtliga ledamöter, utom Bo Bengtsson och Göran Bengtsson, är att anse som oberoende i förhållande till banken och bankledningen. Samtliga föreslagna ledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bankens större aktieägare.