Information om årsstämman 2019

Resumé av årsstämman

Anförande av styrelsens ordförande Lars Idermark och tillförordnad VD Anders Karlsson

Kallelse till årsstämma

Stämmoprotokoll

Bilagor till protokoll

Brev från Gernandt & Danielsson, Swedbanks advokatfirma, om ansvarsfrihet vid bolagsstämma

Kollegiet för svensk bolagsstyrnings broschyr om ansvarsfrihet i svenska börsnoterade företag