Hoppa till textinnehållet

2020-04-01 09:30

Hushållen klarar en konjunkturnedgång - men många kan få det tufft

Många hushåll är relativt väl rustade inför en lågkonjunktur. Nästan 80 procent uppger att de kan spara tio procent av lönen och 70 procent har en sparbuffert på minst två månadslöner. Men knappt 30 procent står utanför a-kassan, tio procent har ingen sparbuffert och 22 procent uppger att de skulle klara sig ekonomiskt i tre månader eller ännu kortare om de blev arbetslösa. Det visar en undersökning av Sifo på uppdrag av Swedbank och sparbankerna [1].

I spåren av Corona-utbrottet ställs samhället inför stora prövningar. Trots insatser från regeringen, Riksbanken och Finansinspektionen är många företagare och hushåll oroliga över vad som ska hända med konjunkturen och den egna ekonomin.

-Många hushåll står väl rustade för sämre tider, men det gäller inte alla. För de som exempelvis inte har någon sparbuffert kan det bli tufft. Men det finns saker man kan göra, både i det mer akuta läget och på längre sikt, för att få sin ekonomi så trygg som det går, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Nästan 30 procent är inte med i någon a-kassa
22 procent uppger att de skulle klara att betala sina nödvändiga utgifter i tre månader eller ännu kortare om de skulle bli arbetslösa. 25 procent uppger att de inte kan eller vet om de skulle kunna bo kvar i sin befintliga bostad i tolv månader om de blev arbetslösa eller långvarigt sjuka.

-Ett bra ekonomiskt grundskydd mot arbetslöshet är att vara med i en a-kassa, är man inte med sedan tidigare bör man gå med nu. Har man en månadslön på över 25 000 kronor i månaden bör man också komplettera med en inkomstförsäkring, säger Arturo Arques. 70 procent av hushållen är medlemmar i en a-kassa och 34 procent har en inkomstförsäkring, medan 17 procent inte vet om de har en inkomstförsäkring. 27 procent är inte med i en a-kassa.

80 procent av hushållen kan spara minst tio procent av lönen
Nästan 80 procent av hushållen kan spara minst tio procent av lönen. 70 procent har en sparbuffert på minst två månadslöner och nästan hälften av hushållen har mer än tre månadslöner i sparbuffert. Men 16 procent har ingen eller bara en halv månadslön efter skatt i sparbuffert.

- De allra flesta har fått det väsentligt bättre de senaste tio till femton åren men det gäller inte alla. Många lever fortfarande från hand till mun. Marginalerna i hushållsekonomin är små och en eventuell arbetslöshet skulle påverka dem hårt, säger Arturo Arques.


Så får du en sund och hållbar ekonomi – tips och råd från Swedbank och sparbankerna
• Gör en hushållsbudget och beräkna kostnader för boende, mat, hygienartiklar, läkemedel, kläder, nöjen och sparande. Beräkna vad som är nödvändiga levnadskostnader.
• Behöver du dra åt svångremmen?
   o Gör matlåda
   o Inför ett allmänt köpstopp – handla bara det som är absolut nödvändigt
   o Pausa eller avsluta abonnemang du kan vara utan
   o Sälj av prylar du inte använder eller behöver
   o Se över lån, hyreskontrakt, leasingavtal etc. 
   o Om du har möjlighet - jobba extra under en period för att få ihop en buffert.
• Är du löntagare - var med i a-kassan.
• Har du en månadslön på över 25 000 kronor i månaden, teckna en inkomstförsäkring.
• Lägg upp ett regelbundet sparande. Allt sparande är bättre än inget sparande. Försök att spara 10 procent av lönen efter skatt – men även mindre summor gör skillnad.
• Prioritera en sparbuffert på minst två månadslöner efter skatt eller en sparbuffert som motsvarar dina nödvändiga levnadskostnader för tre månader.


Kontakt:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62               www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38  www.swedbank.se/privatekonomi
www.swedbank.se/framtid

 

[1] Undersökningen genomfördes 27-29 mars 2020, 1 060 personer mellan 18 och 64 år deltog i undersökningen.