Hoppa till textinnehållet

Koncernledning

Jens Henriksson

Jens Henriksson

VD och koncernchef. Född 1967. Anställd 1 oktober 2019.

Läs mer

Anders Karlsson

Anders Karlsson

Koncernfinanschef. Född 1966. Civilekonom. Anställd 1999-2008, och sedan 2010.

Läs mer

Mikael Björknert

Mikael Björknert

Chef för Svensk bankverksamhet. Född 1966. Civilekonom. Anställd sedan 2010.

Läs mer

Lars-Erik Danielsson

Koncernkreditchef (CCO). Född 1962. Civilekonom. Anställd sedan 1990.

Läs mer

Gunilla Domeij Hallros

Gunilla Domeij Hallros

Tillförordnad koncernriskchef. Född 1961. Ekonom. Anställd sedan 2010.

Läs mer

Anders Ekedahl

Anders Ekedahl

Chef för enheten Anti-Financial Crime. Född 1960. Civilekonom. Anställd sedan 1987.

Läs mer

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Tillförordnad Kommunikationsdirektör. Anställd sedan 2016.

Läs mer

Eva de Falck

Eva de Falck

Chefsjurist. Född 1960. Jur.kand.
Anställd sedan 2010.

Läs mer

Kerstin Winlöf

Kerstin Winlöf

Chef för Group Financial Products & Advice

Född 1966. Civilekonom. Anställd sedan 2019.

Läs mer

Ola Laurin

Ola Laurin

Chef för Stora företag och institutioner. Född 1971. Civilekonom. Anställd sedan 2000.
Läs mer

Jon Lidefelt

Jon Lidefelt

Tillförordnad chef Baltisk bankverksamhet. Född 1973. Civilingenjör. Anställd sedan 2013.

Läs mer

Lotta Lovén

Chef Digital Banking och IT. Född 1967. Marknadsekonom. Anställd 1986-1999, och sedan 2004.

Läs mer

Carina Strand

Carina Strand

Chef HR & Infrastructure. Född 1964. Anställd sedan 2017.

Läs mer

Ingrid Harbo

Chef Group Compliance. Född 1959. Jurist. Anställd sedan 2011.

Läs mer