Hoppa till textinnehållet

CV och bilder

CV och porträttbilder av Swedbanks koncernledning.

Jens Henriksson

Jens Henriksson

VD och koncernchef. Civilingenjör, civilekonom. Anställd den 1 oktober 2019. Född 1967. 

Läs mer

Anders Karlsson

Finansdirektör. Civilekonom. Anställd 1999-2008, 2010-. Född 1966. 

Läs mer

Mikael Björknert

Mikael Björknert

Chef för Svensk bankverksamhet. Civilekonom. Anställd sedan 2010. Född 1966. 

Läs mer

Lars-Erik Danielsson

Koncernkreditchef. Studier i ekonomi. Anställd sedan 1990. Född 1962.

Läs mer

Anders Ekedahl

Anders Ekedahl

Chef för Anti-Financial Crime. Civilekonom. Anställd sedan 1987. Född 1960. 

Läs mer

Foto: Ingrid Harbro

Ingrid Harbo

Chef för Group Compliance. Jur.kand. Anställd sedan 2011. Född 1959.

Läs mer

Jon Lidefelt

Jon Lidefelt

Chef för Baltisk bankverksamhet. Civilingenjör. Anställd sedan 2013. Född 1973.

Läs mer

Erik Ljungberg

Erik Ljungberg

Kommunikationsdirektör och chef för Group Communication & Sustainability. Civilekonom. Anställd juli 2020. Född 1971.

Läs mer

Lotta Lovén

CIO och chef för Digital Banking & IT. Marknadsekonom. Anställd 1986-1999, och 2004 -. Född 1967. 

Läs mer

Rolf Marquardt

Rolf Marquardt

Koncernriskchef. Ekonom. Anställd sedan 2020. Född 1964. 

Läs mer

Björn Meltzer

Björn Meltzer

Tillförordnad chef för Stora företag och institutioner. Ekonom. Anställd sedan 2010. Född 1961.
Läs mer

Charlotte Rydin

Charlotte Rydin

Chefsjurist och chef för Group Legal. Jur.kand. Anställd sedan 2021. Född 1968.

Läs mer

Carina Strand

Carina Strand

Chef för HR & Infrastructure. Ekonom. Anställd sedan 2017. Född 1964.

Läs mer

Kerstin Winlöf

Kerstin Winlöf

Chef för Group Financial Products & Advice. Civilekonom. Anställd sedan 2019. Född 1966..

Läs mer