Hoppa till textinnehållet

Koncernledning

Jens Henriksson

Jens Henriksson

VD och koncernchef. Född 1967. Anställd 1 oktober 2019.

Läs mer

Aet Altroff

Aet Altroff

Chef för Group Customer Value Management. Född 1972. BBA Marketing and Foreign Economy. Anställd sedan 1994.

Läs mer

Anders Karlsson

Anders Karlsson

Finansdirektör. Född 1966. Civilekonom. Anställd 1999-2008, 2010-.

Läs mer

Mikael Björknert

Mikael Björknert

Koncernstrategichef. Tillförordnad chef för Svensk bankverksamhet. Född 1966. Civilekonom. Anställd sedan 2010.

Läs mer

Girts Bērziņš

Ģirts Bērziņš

Koncernstrategichef Digital Banking, chef för Kompetenscenter Kundservice, Baltisk bankverksamhet. Född 1973. Master of Economics. Anställd 1996-2007 och sedan 2011.

Läs mer

Anders Ekedahl

Anders Ekedahl

Chef för enheten Anti-Financial Crime. Född 1960. Civilekonom. Anställd sedan 1987.

Läs mer

Lars-Erik Danielsson

Koncernkreditchef (CCO). Född 1962. Civilekonom. Anställd sedan 1990.

Läs mer

Charlotte Elsnitz

Charlotte Elsnitz

Chef för Baltisk bankverksamhet. Född 1969. Civilekonom. Anställd sedan 2007.

Läs mer

Kerstin Winlöf

Kerstin Winlöf

Chef för Group Savings. Född 1966. Civilekonom. Anställd sedan 2019.

Läs mer

Ola Laurin

Ola Laurin

Chef för Stora företag och institutioner. Född 1971. Civilekonom. Anställd sedan 2000.

Läs mer

Helo Meigas

Helo Meigas

Koncernriskchef. Född 1965. MALD, fokus på Internationell affärsjuridik och Finans, Tufts Universitet. Anställd sedan 2004.

Läs mer

jpg_Leif Karlsson

Leif Karlsson

Chef för Group Lending & Payments. Född 1966. Ekonomexamen Luleå Högskola. Anställd sedan 1990.

Läs mer

Carina Strand

Carina Strand

Chef HR. Född 1964. Anställd sedan 2017.

Läs mer

Lotta Lovén

Lotta Lovén

Chef Digital Banking. Född 1967. Marknadsekonom. Anställd 1986-1999, 2004-.

Läs mer

Tarmo Pajumets

Tarmo Pajumets

Tillförordnad chef för Group IT. Född 1959. Anställd sedan 1992.

Läs mer