Vår övertygelse är att den största potentialen för utveckling finns i det dagliga arbetet, genom intern rörlighet, samarbete och att lära av varandra. Medarbetare som kontinuerligt utvecklas, med kunskap och erfarenhet från olika delar av verksamheten, får en ökad förståelse för våra kunder och deras behov. Därför uppmuntrar vi våra medarbetare till intern rörlighet.

För att stimulera till intern rörlighet och öka möjligheterna för utveckling i banken, lägger vi större vikt vid personliga egenskaper, attityd och vilja att utvecklas vid rekrytering till en ny roll, snarare än fullfjädrad kompetens.