Hoppa till textinnehållet

Jobba hos oss

Hands on hands.

Våra värderingar – öppen, enkel och omtänksam – genomsyrar allt vi gör. Att arbeta hos oss handlar om att skapa värde för våra kunder, våra kollegor och för samhället. Att inspirera och lära av varandra gör oss framgångsrika och genom att jobba tillsammans gör vi skillnad.

Sedan 1820 har Swedbank varit en bank för de många hushållen och företagen. Vi vill att våra kunder ska se oss som en finansiell plattform med fokus på kundnöjdhet. Vårt syfte är att främja en sund och hållbar ekonomi hos människor, företag och samhälle.

Medarbetarvärde och förutsättningar för goda prestationer skapas genom inspirerande ledare, jämlikhet och mångfald bland våra medarbetare, möjligheter till utveckling och en inkluderande och hållbar arbetsmiljö. Vi verkar för en sund balans i livet eftersom vi tror att medarbetare som mår bra också är hängivna medarbetare. Vi tror att du också skulle gilla det.

Lediga jobb

Aktuella lediga tjänster i Sverige, Estland, Lettland och Litauen.

Vi har en öppen, enkel och omtänksam kultur med högt engagemang

Vi uppmuntrar en kultur byggd på förtroende, respekt och våra värderingar - öppen, enkel och omtänksam. Vi strävar alltid efter ett gott ledarskap som inspirerar och stöttar medarbetare.

Samhällsengagemang, ansvarstagande och hållbarhet är viktigt för oss. Vårt engagemang i Unga jobb där vi hjälper ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden och Äntligen jobb för utlandsfödda akademiker är exempel på detta.

Varje dag arbetar vi med jämlikhet och med att vara en inkluderande organisation. Vi vill att alla ska känna sig inkluderade, uppskattade, motiverade och hängivna varandra, vår vision och våra kunder.

Swedbank i samhället
Äntligen jobb för utlandsfödda akademiker
Jämställdhet och mångfald
Film om Swedbanks samhällsengagemang

Hitta utmaningar som inspirerar dig – Vi står bakom och stöttar dig

Eftersom vi jobbar i en bransch i förändring är det viktigt att var och en tar ansvar för sin egen utveckling. Vår stora internationella arbetsmarknad inom banken erbjuder många olika karriärvägar och utvecklingsmöjligheter. Vi tror att ständig dialog om prestation och utveckling kommer att göra dig motiverad och engagerad att stärka kundvärdet.

Du leder din egen utveckling. Vi litar på att du hittar de utmaningar som kommer att utveckla dig i rätt riktning för att uppfylla bankens vision och mål.

Utvecklas i Swedbank

Vi har en inkluderande arbetsplats

Vi strävar efter en inkluderande och hållbar arbetsmiljö genom att vara flexibla och skapa förutsättningar för balans i livet, stöttad av en dynamisk och ergonomisk miljö.

Vi tror att det är viktigt att du själv har inflytande över ditt arbete för att kunna prestera väl och för att långsiktigt må bra. Detta skapar de rätta förutsättningarna för att du ska vara frisk och hålla en god balans mellan arbete och privatliv.

Hälsoerbjudande till våra medarbetare

Att dela kunskap och jobba tillsammans gör oss framgångsrika

Att jobba tillsammans är det viktigaste för oss och det är när vi delar kunskap med varandra vi växer som företag och som individer.

Vi vill att du använder hela din potential för att skapa värde och leverera smarta finansiella produkter och tjänster som möter och överträffar våra kunders förväntningar. Vi erbjuder konkurrenskraftig ersättning och förmåner som ses över regelbundet.

Vi strävar efter en lärande kultur där vi delar med oss och där vi uppmärksammar och firar det vi uppnått. Det är väsentligt för oss för att nå framgång.