Hoppa till textinnehållet

Upplåningsprogram

Swedbank AB

Långfristig upplåning

  Valuta Limit, mdr Prospekt
Global Medium Term Note USD 40 Prospekt
Medium Term Note (strukturerade obligationer (SPAX)
SEK 60 Prospekt
USD icke säkerställda obligationer (144a/Reg.S)
USD 15 Prospekt
Australian Debt Issuance Programme - Medium Term Note AUD 10** Prospekt
NSV, Namensshuldverschreibung (särskild dokumentation) EUR n/a n/a

Kortfristig upplåning

  Valuta Limit, mdr Prospekt
Svenskt certifikatsprogram SEK 80  
Euro Certifikatsprogram / CD EUR 15  
US Certifikatsprogram USD 25  
Yankee Certificate of Deposit USD 20  

 

Swedbank Hypotek AB

Långfristig upplåning

Svenska säkerställda obligationsprogram

  Valuta Limit, mdr Prospekt
Program för svenska bostadsobligationer SEK obegränsat* Prospekt

Internationella säkerställda obligationsprogram

  Valuta Limit, mdr Prospekt
Euro Medium Term Note, säkerställda obligationer
EUR 25 Prospekt
Program för norska bostadsobligationer
NOK obegränsat* Prospekt
Australian Debt Issuance Programme - säkerställda obligationer
AUD 10** Prospekt
Registered Covered Bonds (särskild dokumentation) EUR n/a n/a

* Begränsas av storleken på säkerhetspoolen

** Total programlimit AUD 10 miljarder