Swedbank har kreditbetyg från de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's, Moody's och Fitch. Detta ger skuldinvesterare en extern bedömning av bankens finansiella ställning och kreditposition. Kreditbetygen sätts på bankens kort- och långfristiga upplåningsprogram. Koncernens säkerställda obligationer har kreditbetyg från Moody's och Standard & Poor's.